Доц. д-р Петър Руев д.м.

оториноларинголог


Доц. д-р Петър Руев е специалист УНГ-болести, слухопротезиране, онкология, пластични операции и др.
Образование: 1987 - 1993 - Хуманна медицина, Медицински Факултет, Тракийски университет - Стара Загора

Научни степени и звания

  • Доцент по оториноларингология
    (диплома № 088 от 6.12.2013)
  • Доктор по Оториноларингология
    (въз основа на защитена дисертация на тема: "Универсален неонатален слухов скрининг чрез електрическа реакционна аудиометрия", 2003)

Кабинетът по УНГ болести

извършва профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото, в това число на слуховия, вестибуларния и обонятелния анализатор. Особено внимание се отделя на слухоподобряващите операции, на проблемите на гласа и хъркането.

Адрес:

6000 Стара Загора
бул. "Св. Патриарх Евтимий" 97, офис V-б

Кабинетът работи:

понеделник до петък 10 - 17 часа
след предварително записване

Телефон на кабинета:

042/ 60 27 38

Социални мрежи