Слухови апарати

Клиниката разполага с всички необходими консумативи и осъществява настройването им съгласно принципите на слухопротезирането.

Десет стъпки

за по-добро чуване със слухов апарат:

  • Процесът към по-добро чуване със слухов апарат преминава през етапа на признаване, че съществува перманентен (постоянен) проблем със слуха.
  • Посещение на Вашият личен лекар и споделяне на проблема със слуха.
  • Посещение на Вашият УНГ лекар с детайлно изследване на слуха Ви и информиране за всички възможности за решение на проблема.
  • Покупка или безплатно получаване (чрез целева помощ от Агенция „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика) на слухов апарат (Внимание! Самата покупка на слухов апарат не е достатъчна за да Ви осигури по-добър слух).
  • Положително отношение към проблема със слуха чрез желание и непрекъснато усилие за обучение от Ваша страна да носите слухов апарат.
  • Индивидуални консултации при Вашият УНГ лекар винаги, когато имате нужда.
  • Поставяне на реалистични очаквания: „Желая по-добро чуване и разбиране на говора, защото да се надявам на идеален слух означава да се разочаровам!”.
  • Най-важният ключ към успеха е търпението.
  • Не се притеснявайте, ако слуховия Ви апарат не функционира. Вашият УНГ лекар ще открие проблема и Вие отново ще чувате.
  • Двустранното слухопротезиране има редица предимства пред едностранното.