Доц. д-р Петър Руев д.м.

оториноларинголог

Доц. д-р Петър Руев е специалист УНГ-болести, слухопротезиране, онкология, пластични операции и др. Образование: 1987 - 1993 - Хуманна медицина, Медицински Факултет, Тракийски университет - Стара Загора

Научни степени и звания

  • Доцент по оториноларингология
    (диплома № 088 от 6.12.2013)
  • Доктор по Оториноларингология (въз основа на защитена дисертация на тема: "Универсален неонатален слухов скрининг чрез електрическа реакционна аудиометрия", 2003)

Моля, използвайте информацията само за лични цели!

В клиниката се извършват:

профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото, в това число на слуховия, вестибуларния и обонятелния анализатор. Особено внимание се отделя на слухоподобряващите операции, на проблемите на гласа и хъркането.