Принципи

Ние се подчиняваме на правилата за "Добра медицинска практика":

 • Поставя грижата за пациентите на първо място.
 • Отнася се с пациентите учтиво и внимателно.
 • Зачита достойнството им и пази тайната на пациентите.
 • Изслушва и уважава позицията на пациентите.
 • Информира пациентите по разбираем за тях начин.
 • Зачита правото на пациентите да участват във вземането на решения.
 • Развива и обновява професионалните си знания и умения.
 • Запознат е с границите на професионалната си компетентност.
 • Да бъде почтен и внушаващ доверие.
 • Не разгласява поверителна информация.
 • Не допуска личните му възгледи да влияят на лечението.
 • Действа своевременно, предпазвайки пациентите от рискове.
 • Не се възползува от професионалната си позиция в отношенията си с пациентите.
 • Сътрудничи с колегите си в интерес на пациентите.

Адрес:

6000 Стара Загора
бул. "Св. Патриарх Евтимий" 97, офис V-б

Кабинетът работи:

понеделник до петък 10 - 17 часа
след предварително записване

Телефон на кабинета:

042/ 60 27 38

Социални мрежи