Доц. д-р Петър Руев д.м.

Началник УНГ отделение към Болница "Тракия", гр. Стара Загора

Болнична медицинска помощ

Оперативни умения в областта на ушите, носа и гърлото

Прилагат се предимно минималноинвазивни, микроскопски или ендоскопски оперативни техники в целия спектър на специалността

 • "Безкръвно" премахване на сливици;
 • Лазерна хирургия
 • Поставяне на вентилиращи тръбички при хроничен серозен среден отит (негнойно възпаление на средното ухо);
 • Слухоподобряващи операции при хронично възпаление на средното ухо;
 • Саниращи и слухоподобряващи операции при холестеатом на средното ухо;
 • Слухоподобряващи операции при отосклероза;
 • Операции за поставяне на кохлеарни импланти (кохлеарна имплантация) и други имплантируеми слухови системи;
 • Ендоскопска хирургия на ухото
 • Пластични корекции и реконструктивни операции на ушната мида;
 • Компютър-асистирана/навигирана ендоскопска ендоназална синус хирургия при хроничен риносинуит с или без носна полипоза;
 • Операции при изкривена носна преграда и затруднено носно дишане;
 • Пластични корекции и реконструктивни операции на носа;
 • Микроларингохирургия при дрезгав глас;
 • Операции при отстраняване на тумори от главата и шията, вкл. ушите, носа и лицето, вкл. и реконструктивни операции в тези зони;
 • Хирургия на големите слюнчени жлези с мониторинг на лицевия нерв;
 • Хирургия на лимфни възли в областта на шията;