Слухови апарати и импланти

Слуховите апарати са електронни устройства, с помоща на които дозирано се усилва звука. Модерните дигитални слухови апарати имат редица предимства пред конвенционалните аналогови слухови апарати. Те са безжично съвместими с всевъзможни аудио-визуални устройства, което свързва непрестанно притежателят им с околната професионална и битова среда.

Кохлеарните импланти са електронни устройства, чийто основна вътрешна част се въвежда в организма по хирургичен път, а външната част много наподобява слуховите апарати.

Имплантите на средното ухо са разнородна група слухови импланти, които по хирургичен път се поставят в кухините на средното ухо.


 

Слухови апарати Виж повече
Кохлеарни импланти Виж повече
Импланти на средното ухо Виж повече

Адрес:

6000 Стара Загора
бул. "Св. Патриарх Евтимий" 97, офис V-б

Кабинетът работи:

понеделник до петък 10 - 17 часа
след предварително записване

Телефон на кабинета:

042/ 60 27 38

Социални мрежи