Всички полета са задължителни! Данните Ви се сърхраняват надежно, съгласно разпоредбите на Европейския съюз, чрез специално създадения GDPR протокол! Доц. д-р Петър Руев, като амбулатория за индивидуална специализирана медицинска практика по оториноларингология е регистриран към Комисията за защита на личните данни.

Адрес:

6000 Стара Загора
бул. "Св. Патриарх Евтимий" 97, офис V-б

Кабинетът работи:

от понеделник 10 ÷ 18 часа
до петък 10 ÷ 18 часа

Телефон на кабинета:

042/ 60 27 38

Социални мрежи