Доц. д-р Петър Руев, специалист по ушно-носно-гърлени болести и слухопротезиране, Ръководител на Център по Кохлеарна имплантация към МБАЛ Тракия Стара Загора

ЧУВА ЛИ МОЕТО ДЕТЕ?

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Вие също можете да направите много, така че всяко едно смущение на слуха у Вашето дете да бъде открито своевременно, и евентуално лекувано. Чрез добро наблюдение и вслушване в детето си имате възможността да забележите евентуалните ограничения в способността му за чуване. Искаме да Ви препоръчаме да отговаряте редовно на посочените въпроси. Имайте предвид, че една единствена впечатляваща реакция не означава още наличие на слухово увреждане. При съмнение от Ваша страна или от страна на Вашия семеен (детски) лекар потърсете незабавно консултация от специалист по уши-нос-гърло.

Месец-месец и половина

1. Показва ли Вашето дете променено поведение (напр. плач, смях, отваряне и затваряне на очите), ако се сблъска с внезапно появяващи се шумове?
2. Реагира ли Вашето дете на музика или на думи от страна на родителите?
3. Заслушва ли се Вашето дете при щракване с пръсти и/или шумолене с шумоляща хартия на около 20 см. разстояние от ухото?
4. Търси ли Вашето дете с движения на очите произхода на близки шумове?
5. Започва ли Вашето дете при случай да гука?


Трети-четвърти месец

1. Обръща ли Вашето дете глава в посока на източника на звука?
2. Чули ли сте Вашето дете от време на време да се смее?
3. Събужда ли се Вашето дете в полусън, когато някой влиза в стаята или пристъпва към креватчето?
4. Опитва ли се Вашето дете да говори с Вас на своя си "бебешки език"?
5. Показва ли лицето на Вашето дете реакции в отговор на думи, но без да Ви вижда?


Шести-седми месец

1. Реагира ли Вашето дете на музика от радио, телевизиия и т.н.?
2. Бърбори ли с няколко разбираеми звуции Вашето дете и намира ли някакви думи с повече от 1 сричка?
3. Използува ли Вашето дете гласа си за да привлече внииманието върху себе си?
4. Показва ли Вашето дете ясно неспокойство при среща на непознати шумове?
5. Забелязва ли Вашето дете разговорите между други лица?
6. Реагира ли Вашето дете на шумове извън стаята, в която се намира в момента?


Десети-дванадесети месец

1. Разбира ли Вашето дете изказаните забрани? (напр. Не-не!, Стой! и т.н.)
2. Следва ли Вашето дете подканата да извърши нещо?
3. Реагира ли вашето дете на музика, търсейки източника на звука?
4. Реагира ли детето Ви, ако на метър от него се шепти?
5. Говори ли Вашето дете разбираемо две или повече думи?
6. Възпира ли Вашето дете своите бъбриви монолози като израз на доволство, ако се намира само в стаята?


Втора година

1. Следва ли Вашето дете една шептяща или тихо изговорена подкана да покаже част от тялото (напр. нос, очи, крак и т.н.)?
2. Реагира ли Вашето дете правилно на шептяща подкана до ухото да повтори една дума, да вземе една играчка и т.н.?
3. Разпознава ли Вашето дете познати шумове? (напр. колата на татко, самолет, животински звуци и т.н.)
4. Може ли Вашето дете вече на свой „език" да „разговаря" с другите деца?
5. Чува ли Вашето дете бръмченето на комарите?


Четвърта година

1. Погрешно ли разбира Вашето дете нареждания, ако не може да види устата на говорещият?
2. Имате ли впечатлението, че Вашето дете разбира трудно нормално изговорените думи и загубва своята концентрация при слушане?
3. Изключено ли е вашето дете от другите деца при игра, поради факта че не достатъчно се включва говоримо в тях?
4. Трудно ли намира контакт Вашето дете с други деца при игра, предпочитайки да играе само?