Автобиография


 • Д-р Петър Руев завършва медицина в Медицински Факултет, Тракийски Университет Стара Загора, през 1993, след което специализира УНГ болести в Стара Загора, София, Würzburg, Bochum, Tübingen, Fulda, Graz, Salzburg, Zürich, Izmir, Alexandria, Milan, Colombiers, Mechelen, Zagreb, Stuttgart, Toulouse, Utrecht, Napoli, Paris и др. Има над 25-годишен стаж във всички области на оториноларингологията, особено в областта на отохирургията с участия на множество научни форуми в България и в чужбина. Притежава допълнителна специалност по онкология и здравен мениджмънт.
 • Доктор по оториноларингология със защитена през 2003 дисертация на тема в областта на аудиологията, като за първи път през 2001 въвежда и провежда слухов скрининг на новородени в България. Основател е през 2013 и на първият извънстоличен център по кохлеарна имплантация.
 • Автор и съавтор е на над 60 научни публикации в наши и чужди списания, а така също и организатор на над 10 оперативни курса в областта на отохирургията и в областта на пластично-възстановителната хирургия.
 • Активен член на българското национално сдружение по оториноларингология, вкл. и кореспондиращ член на немското дружество по УНГ болести, хирургия на главата и шията.

Проведени курсове

 • "Шести Курс по Отохирургия", A. Koitschev, П. Руев, 21 Юни 2021, Болница Тракия, Стара Загора.
 • "Пети Курс по Отохирургия - 85 години Проф. Д-р Константин Койчев”, St. Dazert, A. Koitschev, П. Руев, 12-14 Април 2018, Болница Тракия, Стара Загора.
 • "Четвърти Курс по Отохирургия: Хирургия на холестеатома”, St. Dazert, A. Koitschev, П. Руев, 16-18 Март 2017, Стара Загора
 • "First Cochlear Implantation Op. Course”, St. Dazert, П. Руев, 15.08.2015, Стара Загора.
 • "Трети Курс по Отохирургия”, St. Dazert, A. Koitschev, П. Руев, 27-29 Март 2015, Стара Загора
 • "Втори Курс по Отохирургия”, St. Dazert, A. Koitschev, П. Руев, 15-17 Март 2013, Стара Загора
 • "Курс по ринопластика – лечение на перфорациите на септума”, Sv. Botew, П. Руев, 3-5 Юли 2012, Стара Загора
 • "Ринопластика и пластично-възстановителна хирургия на лицето чрез локални ламба”, Sv. Botew, П. Руев, 28-30 Юни 2011, Стара Загора
 • Въведение в Отохирургията, St. Dazert, A. Koitschev, П. Руев, 11-12 Февруари 2011, Стара Загора
 • "Курс по ринопластика – пластична хирургия на главата и шията”, Sv. Botew, П. Руев, 23-25 Юни 2010, Стара Загора
 • "Курс по септоринопластика”, Sv. Botew, П. Руев, 10-12 Юни 2009, Стара Загора

Научни степени и звания

 • Доцент по оториноларингология
  (диплома № 088 от 6.12.2013)
 • Доктор по Оториноларингология
  Въз основа на защитена дисертация на тема: "Универсален неонатален слухов скрининг чрез електрическа реакционна аудиометрия", ноември 2003.

 • Автореферат
  Моля, използвайте информацията само за лични цели!

Petar Rouev on ResearchGate

 

Грамоти и награди


Кабинетът по УНГ болести

извършва профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото, в това число на слуховия, вестибуларния и обонятелния анализатор. Особено внимание се отделя на слухоподобряващите операции, на проблемите на гласа и хъркането.

Адрес:

6000 Стара Загора
бул. "Св. Патриарх Евтимий" 97, офис V-б

Кабинетът работи:

понеделник до петък 10 - 17 часа
след предварително записване

Телефон на кабинета:

042/ 60 27 38

Социални мрежи