Импланти на средното ухо

Имплантите на средното ухо се използват за лечение на хора с различни слухови увреждания. Тези импланти са алтернатива на слуховите апарати. Докато слуховите апарати усилват звука, имплантите на средното ухо възприемат звука и го преобразуват в механични вибрации. Имплантите на средното ухо директно се допират до структурите на средното ухо. По този начин те водят до вибрации на тези структури по същият начин както звука (акустична вибрация) предизвиква вибрация на тъпанчето и подлежащите структури на средното ухо. Акустичните вибрации от имплантите на средното ухо могат да се усилват и да бъдат оптимално настройвани за да компенсират различната слухова загуба. Най-успешният наличен имплант на средното ухо е Vibrant Soundbridge. Той е частично имплантируема слухова система, която се състои от две части: вътрешна и външна.

Вътрешна част

Имплант

Вътрешната, инплантируема част на Vibrant Soundbridge се нарича Vibrating Ossicular Prosthesis (VORP) и се състои от вътрешна намотка (internal coil), магнит, свързващ кабел и Floating Mass Transducer (FMT).

Външна част

Речеви процесор

Външната част се нарича аудио- или речеви процесор, който се задържа в окосмената част на главата с помощта на магнит. Той съдържа микрофон, батерия и електроника, с помощта на които звука от околността се превръща в сигнал, който се трансферира към вътрешната част на импланта.

Сигнала от аудиопроцесора се предава през кожата към вътрешната намотка и от там до FMT чрез свързващ кабел. Когато се активира, FMT вибрира контролируемо и специфично съобразно нуждите на всеки пациент и причинява съответните вибрации на структурите на ухото.

ВИБРОПЛАСТИКА (VIBROPLASTY)

Хирургичното лечение на слуховата загуба чрез вибраторна стимулация на средното ухо се дефинира като Вибропластика. Тя се препоръчва при пациенти с различен тип загуба на слуха, които са получили само ограничена полза от конвенционалните слухови апарати. Вибропластика често се препоръчва и при пациенти с недостатъчна полза след конвенционална хирургия на средното ухо. При лечението с Вибропластика, FMT може да се позиционира на различни структури на средното ухо в зависимост от индивидуалните условия и анатомия. Така например при Incus Vibroplasty, FMT се прикрепва за наковалнята, една от трите костици на средното ухо. FMT преобразува сигнала във вибрация и директно води до движение на слуховите костици подобно на начина по който нормалният звук ги движи през външният слухов проход. Тези вибрации след това се интерпретират от мозъка като звук.

Импланти по костен път

Имплантите по костен път са подходящи за индивиди страдащи от звукопроводна загуба на слуха, смесена загуба на слуха или едностранна загуба на слуха. Тъй като звука се предава към вътрешното ухо по костен път, проблемите на външното и средното ухо се заобикалят. Например Bonebridge е първият в света активен имплант по костен път. Той е частично импантируема слухова система, при която импланта изцяло е позициониран под интактна кожа. Като всички импланти на средното ухо Bonebridge получава сигналите от вън отново чрез аудио- или речеви процесор.

Вътрешна част

Имплант

Импланта по костен път (Bone Conduction Implant, BCI) е позициониран изцяло под кожата и съдържа магнит, който задържа на място речевия процесор.

Речеви процесор (Вж. по-горе).

Имплантите по костен път се препоръчват тогава, когато естественото предаване на звука към вътрешното ухо е възпрепядствано. При слуховите системи по костен път, костите на черепа се стимулират чрез механични вибрации. Тези вибрации се предават директно към вътрешното ухо, където те се възприемат като нормален звук.

Пасивни импланти за следното ухо

Пасивните импланти за средното ухо се използват за подобрение на слуха при тимпанопластика и стапедиална хирургия и заместват липсващите или увредени слухови костици. Те се разделят на две групи:

I. Първата група са тези импланти за средното ухо, които заместват липсващите слухови костици при тимпанопластика. От своя страна те също се разделят на две групи: частични и тотални протези (импланти), които заместват част от слуховата верига (Partial Ossicular Replacement Prosthesis, PORP) или цялата слухова верига (Total Ossicular Replacement Prosthesis, TORP).

II. Втората група импланти за средното ухо са протезите за стапедопластика при пациенти с отосклероза, които се поставят на границата на вътрешното ухо за преодоляване на вкостената плочка на стемето (K-Piston/mLOOP; MatriX/mAXIS).

Материалът, от който са изработени пасивните импланти за средното ухо е титан. Той не се окислява в организма и затова е биоинертен, т.е. протезата (импланта) не влиза в контакт с околните тъкани и практически остава непроменена. Пасивните импланти за средното ухо имат различни размери, съобразени с индивидуалната анатомия на всеки един пациент.