Всички полета са задължителни! Данните Ви се сърхраняват надежно, съгласно разпоредбите на Европейския съюз, чрез специално създадения GDPR протокол! Доц. д-р Петър Руев, като амбулатория за индивидуална специализирана медицинска практика по оториноларингология е регистриран към Комисията за защита на личните данни.

Адрес:

6000 Стара Загора
бул. "Св. Патриарх Евтимий" 97, офис V-б

Кабинетът работи:

понеделник до петък 10 - 17 часа
след предварително записване

Телефон на кабинета:

042/ 60 27 38

Социални мрежи