Всички полета са задължителни! Данните Ви се сърхраняват надежно, съгласно разпоредбите на Европейския съюз, чрез специално създадения GDPR протокол! Доц. д-р Петър Руев, като амбулатория за индивидуална специализирана медицинска практика по оториноларингология е регистриран към Комисията за защита на личните данни.

Адрес:

6000 Стара Загора
ул. "Българско опълчение" 6, (партер)

Кабинетът работи:

понеделник до петък 10 - 18 часа
след предварително записване

Телефон на кабинета:

042/ 60 27 38

Социални мрежи