Данните Ви се сърхраняват надежно, съгласно разпоредбите на Европейския съюз, чрез специално създадения GDPR протокол! Доц. д-р Петър Руев, като амбулатория за индивидуална специализирана медицинска практика по оториноларингология е регистриран към Комисията за защита на личните данни.