СЛУХОВИТЕ АПАРАТИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В НЕОБХОДИМОСТ

Това сочат последните научни разработки в областта на слухопротезирането. Вече има сключени договори между фирми, които произвеждат мобилни телефони и фирми – производителки на слухови апарати, разказва за последните новости в науката д-р Петър Руев, специалист Уши – Нос – Гърло.

Работата на учените е насочена към разработването на апарат, който ще позволява автоматичното прехвърляне на разговора към ухото без участието на ръцете. Подобрената версия на хендс фри-то ще има и самостоятелна функция – възможности за неутрализиране на шумовата среда и възприемане на високочестотната гама на звуковите вълни.

Така слуховите протези много скоро ще се превърнат в ежедневна необходимост, убеден е д-р Руев. Бързото им усъвършенстване той обяснява с развитието на технологиите и променените бизнес условия, които водят до непрекъснато нарастване на изискванията на работещия човек. Освен новите миниатюрни протези, преодоляващи всякаква липса на слух, на пазара вече могат да се открият и апарати за нормално чуващи пациенти, обяснява старозагорският специалист. Те са в две части, едната е внесена в ухото, а втората, зад ухото, е достатъчно малка, за да се скрие.

Втората причина, която обуславя бъдещето на новите апарати, според д-р Руев е изключителната необходимост от точно слухово възприятие в съвременните бизнес условия - нещо, което огромните конферентни зали с нарушена акустична среда не позволяват. Подобен бизнес комфорт предлага единствено новото поколение слухови апарати. Те вече са значително разпространени в Европа и според статистиката, хората които ги използват се радват на по-добро здраве, по-активни са и реализират по-високи доходи.

Факт, който недвусмислено сочи, че проблемите със слуха заслужават сериозно обществено внимание. Не е случайна и предприетата от един от големите производители европейска инициатива “Чуй света” с участието на световни величия като Пласидо Доминго и Виенската филхармония. Според д-р Руев, това е правилния начин хората, при това не само в Европа, да чуят правилно какви са възможностите да предпазват и поддържат слуха си.

Пенка Парашкевова