Нов, революционен продукт в сферата на слухопротезирането

в. „Наблюдател”

Нов, революционен продукт в сферата на слухопротезирането излезе на световните пазари от началото на годината. Новите слухови апарати Widex Clear комуникират безжично помежду си като по този начин се доближават максимално до естествения слух, обяснява д-р Петър Руев, специалист УНГ. Принципът им е като подобен на bluetooth технологиите. Разликата е че разстоянието тук е много по-малко – 25 см и информацията се обменя с далече по-малко енергия, при това връзката е мигновена, така както става между две уши с нормален слух. Промяната на звуковата среда – примерно от тихи звуци до нормален говор – при новите апарати става възможно най-плавно и комфортно. Специалната им система за усилване на речта позволява да се чува дори и в шумна среда, подобреното покритие на микрофона пък намалява шума от вятъра. Двустранното слухопротезиране позволява да се определи посоката на звука. Най-интересното при новите слухови апарати обаче е, че включват и допълнителни «екстри», превръщащи ги в полезен и за чуващите хора аксесоар.

С помощта на специални «дистанционни» устройства се избират настройки, подходящи за конкретен тип дейности. Например насочване на микрофона към лектора в конферентна среда или фокусиране върху звук, идващ от избрана посока, без завъртане на главата. Когато пациентът се нуждае от релакс, апаратите могат да генерират специални хармонични тонове, които дори могат да лекуват шума в ушите. Възможно е и гласово предупреждение при различни промени – например при изтощена батерия и др. Специално устройство помага за добър звук и при гледане на телевизия, а изключване на микрофоните на саммите слухови апарати спомага за изолиране от околните звуци при гледане на телевизия или при слушане на музика. Друго устройство пък позволява използване на слуховите апарати при разговор от мобилния телефон. Тук отново е дадена възможност за изключване на околните звуци. Опростено дистанционно управление помага да се настройва силата на звука и програмите на слуховиоте апарати само с едно натискане на бутон.

Новата технология, според д-р Руев, доближава максимално качеството на живот до този на хората без увреден слух – двете уши работят заедно и в синхрон помежду си. Апаратите са по-скъпи от конвенционалните, но пък осигуряват изключително удобство и «управление» на слуха в различни слухови ситуации.

В-к НАБЛЮДАТЕЛ